Client Bar Viu // Projecte Bar Viu, 2017

Conceptualització i creació de la imatge gràfica del nou bar musical a Gràcia: el Bar Viu.
I actualment gestiono  i programo els artistes i circut d’exposicions d’art que es programa al Viu.