Client Feelink // Projecte Invitació i concepte de l'enllaç, 2011

Direcció d’Art i creació a mà de totes les peces per les invitacions al casament. A través de la cinta de fuster crear totes les diferents imatges gràfiques i la tipografia de les tres dates més emblemàtiques per la parella: el dia que neixen com a parella, el dia que el nuvi li demana per casar-se i el dia del casament.