Client Feelink // Projecte Feelink, 2016

La imatge corporativa de Feelink, està en constant evolució i experimentació…
en constant aprenentatge i de viatge per la vida a través dels sentits.